historia powstania Turystyki performerskiej ™SM

Inspiracją do powstania Turystyki Artystycznej była Turystyka Ekstremalna. Artysta po kilku latach od poznania tej formy alternatywnego zwiedzania miasta, zdecydował się sformułować artystyczny jego odpowiednik. Oto w jaki sposób ewoluowała ta koncepcja:

Idea turystyki performerskiej narodziła się w Warszawie, w Wawerskiej Strefie Kultury, w 2013 roku, podczas akcji „stalkerzy”. W trakcie działania Oskar Chmioła oprowadzał Przemysława Kwieka po Wawerskiej Strefie Kultury.
Innym przejawem turystyki artystycznej (bo tak wymiennie autor nazywa taki rodzaj zwiedzania) były akcje „SpaceTime Performance” (w skrócie STP- pl „czasoprzestrzeń performance”) w różnych miastach Polski. Podczas tych akcji autor z innymi artystami odwiedzał różne miejsca (m.in. Park Saski w Lublinie, podwórko w starej części Krakowa, Wawerską Strefę Kultury i Mazowiecki Park Krajobrazowy w Warszawie Wawer, Jasne Błonia w Szczecinie), gdzie wykonywane były przez nich kolektywne spotkania performance. Podczas takich akcji często pojawiały się działania nawiązujące do historii, architektury, klimatu, znaczenia, lub innej wartości danego miejsca.
Istotnym etapem powstania Turystyki Performerskiej był performance „Szaman miejski” wykonany przez Oskara Chmiołę gościnnie w ramach wystawy Pracowni Działań Przestrzennych Mirosława Bałki na Starym Mieście w Warszawie w 23.01.2014 r.
Kolejnym etapem formułowania się Turystyki Performance były gry miejskie artystyczne wycieczki po Szczecinie dla dzieci, młodzieży i rodziców, prowadzone przez autora we współpracy z Galerią Tworzę się w roku 2015 i 2016.
Aktualnie autor poszukuje instytucji, sponsora, lub turystów, którzy chcieliby zwiedzić Szczecin, lub inne miasto w sposób alternatywny- performerski.

© Oskar Chmioła