opis

Turystyka performerska ™SM

Turystyka artystyczna (zamiennie Turystyka performerska), to oprowadzanie w którym przewodnikiem wycieczki jest artysta performer oprowadzający przy pomocy języka sztuki.

Turystyka artystyczna to jedyny taki projekt na świecie, który polega na oprowadzaniu po zabytkach bez użycia słów. Skupia się na upowszechnianiu wiedzy o historii, kulturze i dziedzictwie narodowym, a także promowaniu ekologii i zdrowego trybu życia przy pomocy języka sztuk wizualnych. Brak słów jest więc rekompensowany bogactwem środków wizualnych dostosowanych do treści zawartych w danych kontekstach przestrzennych. Dzięki użyciu strony internetowej turystykaperformerska.pl artysta udostępnia bazę informacyjną, z której można korzystać w czasie rzeczywistym w celu interpretacji występów, wykonywanych przez niego na tle zabytków i miejsc kultury.

Przewodnik nie wypowiada słów (chyba że wypowiedź jest poematem, pieśnią, lub manifestacją itp.), a zamiast tego szuka symboli, metafor i znaków kulturowych aby opowiedzieć o danym zabytku lub miejscu. Artysta dąży do stworzenia takich gestów, które w powszechnej świadomości urosną do miana symbolu danego obiektu. Takie podejście jest wynikiem Kultury obrazkowej i Hiperrzeczywistości (post­prawdy), które z jednej strony zmuszają do upowszechniania kultury w sposób obrazowy i esencjonalny , z drugiej natomiast do silniejszego oddziaływania, żeby zachęcić do realnego i namacalnego kontaktu z Dziedzictwem Kultury materialnej (konkurencyjnie do rzeczywistości wirtualnej).

W realizacji są stosowane środki z zakresu sztuk performatywnych, głównie performance tradycyjny z elementami happeningu, streetartu, site­specific, interwencji, instalacji, gry miejskiej a także elementy muzyczne, teatru, tańca czy nowych mediów w postaci mappingu i netartu. Artysta prowadzi wycieczkę na określonej trasie (dokładna trasa zostaje określona po wizji lokalnej). Na trasie autor robi przystanki , podczas których wykonuje krótki performance na temat pobliskiego zabytku, lub miejsca. Dzięki społecznemu charakterowi, jest to również forma upowszechniania kultury, aktywizacji społecznej, rozwijania kreatywności i odkrywania regionalizmów i kultur lokalnych oraz ich klimatów. Na przestrzeni blisko 5 lat dotychczasowej pracy nad projektem, jej autor wielokrotnie sprawdził tą formułę i przetestował różne jej warianty. Dzięki informacjom zwrotnym od uczestników w różnym wieku i z różnych środowisk (w tym nauczycieli, pedagogów, terapeutów i osób niepełnosprawnych intelektualnie), autor wypracował metody, dzięki którym taki rodzaj wycieczki może być dedykowany konkretnej grupie odbiorców w tym również osobom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wówczas wycieczką i po niej autor przeprowadza sesję terapeutyczną).

Artysta zaprasza do kontaktu  podmioty, osoby i instytucje zainteresowane taką formą wycieczki oraz zachęca do współpracy inne osoby chcące prowadzić takie wycieczki.

© Oskar Chmioła 01.01.2014