Gdańsk

Szlakiem gotyku ceglanego w Gdańsku
oprowadzanie performatywne
realizacja w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska

W ramach projektu stypendialnego Oskar Chmioła zrealizował 2 wycieczki dla łącznej grupy 50 osób. Dokumentację z tych działań można było obejrzeć w formie wystawy/instalacji w Filii Gdańskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

„Oprowadzanie performatywne dalekie jest od „standardowych wycieczek
z przewodnikiem”; proponuję nowy sposób zwiedzania zabytków: oprowadzanie performatywne. Jest to bezprecedensowa w skali świata forma wycieczki, w której przewodnikiem jest artysta wizualny wykonujący krótkie prezentacje artystyczne na tle zabytków. Jest to definicja pojęcia turystki performerskiej, której jestem autorem. Tym razem oprowadzam szlakiem gotyku ceglanego w Gdańsku, by językiem wizualnym, performatywnie opowiedzieć o średniowiecznej historii, znakach kulturowych i lokalnych kontekstach. Dążę do stworzenia takich gestów i sytuacji artystycznych, które oddadzą ich istotę i ułatwią ich rozpoznanie. Podczas wycieczki wykorzystane zostaną środki twórcze, które pozwolą w sposób prosty, sugestywny i aktualny zaprezentować wybrane aspekty poszczególnych zabytków. Posłużę się głównie sztuką performance art z gatunku manipulacji obiektami intermedialnymi stworzonymi w tym wypadku z wykorzystaniem elementów rzeźby kinetycznej, grafiki komputerowej, instalakcji, netartu, czy robotyki. Zwieńczeniem cyklu będzie wystawa z prelekcją, prezentująca artystyczną opowieść o Kulturze i Dziedzictwie Miasta Gdańska przez pryzmat zabytków
i kontekstów historycznych gotyku ceglanego”.
Oskar Chmioła

Na wystawie zaprezentowane zostały: cykl fotografii oraz film artystyczny będące dokumentacją wycieczek, jak również instalacje, rekwizyty i kostiumy z tego projektu.

Oby w przyszłym roku było mniej nienawiści i mroku !Aktualizacja mojego filmu o gotyku w Gdańsku z życzeniami dla wszystkich wokół.Film zawiera teraz opisy, mające ułatwić zrozumienie tego, "co artysta miał na myśli". Jest to efekt konsultacji, w wyniku których okazało się, że takie opisy są potrzebne. Zachęcam do obejrzenia również tych, którzy już film widzieli.Projekt został częściowo zrealizowany ze środków Miasta Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego.

Opublikowany przez Oskara Chmiolę Poniedziałek, 30 grudnia 2019

Terminy i miejsca realizacji:

Zrealizowane: 05.10 2019 r.
I OPROWADZENIE PERFORMATYWNE

Działanie towarzyszące festiwalowi ORGANy PLUS+ realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy „Dziedziniec” w Gdańsku w Kościele OO. Franciszkanów p.w. Św. Trójcy w Gdańsku, ul. Św. Trójcy 4

Pierwsza wycieczka była wydarzeniem towarzyszącym festiwalowi ORGANy PLUS + https://www.facebook.com/events/2465830280165759/

II OPROWADZENIE PERFORMATYWNE

Przeprowadzone 02.12.2019 r.


Działanie inkluzyjne adresowane do osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych z Gdańska połączone z elementami warsztatów wideo i fotograficznych

Miejsce: start – piekarnia przy Wielkim Młynie, Gdańsk pl. im. Jana Heweliusza – krótkie spotkanie zapoznawcze z przedstawieniem planu wycieczki i czytaniem mapy z zaznaczoną trasą

Trasa: 2 razy po ok 1,2 km (ok. 2,5 km)

  1. cz.1:
    Wielki Młyn  -> Kościół św. Katarzyny  -> Bazylika św. Mikołaja   ->  Kościół św. Jerzego  -> Żuraw  ->
  2. cz.2:
    ulica Mariacka  -> Bazylika Mariacka  -> Dwór Artusa  -> Ratusz Głównego Miasta – Zespół Przedbramia  -> Kościół św. Trójcy
    PONIŻEJ MAPA I PLAN WYCIECZKI W PRZEKAZIE WSPOMAGANYM
    AAC PIC (Pictogram Ideogram Communication)

 


WYSTAWA

03.12.2019 r. – 14.12.2019 r.

Działanie prezentujące/dokumentujące zrealizowany projekt

Miejsce: w Filia Gdańska Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, ul. Mariacka 42

WERNISAŻ WYSTAWY Z PRELEKCJĄ

03.12.2019 r., godz. 17.30

Działanie podsumowujące

Miejsce: w Filia Gdańska Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, ul. Mariacka 4

 


PARTNERAMI PROJEKTU
byli: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku- Filia Gdańska, Marchewka Zdrowe Przedszkole, Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy „dziedziniec”, Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Psychicznymi „A TO MY”, ROBOTEC EDUKACJA Sp.z.o.o.

 

ROBOTEC
EDUKACJA
Sp.z.o.o.

 

 

PATRONEM MEDIALNYM wydarzenia jest Radio Gdańsk.

Podczas wycieczki strona ta posłużyła za informator i medium artystyczne.

***

Zrealizowano ze środków Miasta Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego.

#europejskiszlakgotykuceglanego #europeanrouteofbrickgothic #europaeischeroutederbacksteingotik #eurob #backsteingotik #brickgothic #gotykceglany #brickgothicarchitecture #brickarchitecture #wielkimlynwgdansku #kosciolswietejkatarzynywgdansku #muzeumnawiezy #muzeumzegarowwgdansku #bazylikaswietegomikolajawgdansku #centrumswjana #kosciolscwietegojanawgdansku #zuraw #zurawwgdansku #bazylikamariacka #dworartusawgdansku #ratuszglownegomiastawgdansku #zespolprzedbramiawgdansku #katowniagdansk #wiezawieziennagdansk #kosciolswtrojcywgdansku #zespolklasztornywgdansku #performanceart #turystykagdansk #turystykaalternatywna #turystykaperformerska