aktualnie – gotyk ceglany w Gdańsku

Szlakiem gotyku ceglanego w Gdańsku
oprowadzanie performatywne
realizacja w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska

W ramach projektu stypendialnego zrealizowałem 2 wycieczki dla łącznej grupy 50 osób. Dokumentację z tych działań można aktualnie obejrzeć w formie wystawy/instalacji w Filii Gdańskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Oprowadzanie performatywne dalekie jest od „standardowych wycieczek
z przewodnikiem”; proponuję nowy sposób zwiedzania zabytków: oprowadzanie performatywne. Jest to bezprecedensowa w skali świata forma wycieczki, w której przewodnikiem jest artysta wizualny wykonujący krótkie prezentacje artystyczne na tle zabytków. Jest to definicja pojęcia turystki performerskiej, której jestem autorem. Tym razem oprowadzam szlakiem gotyku ceglanego w Gdańsku, by językiem wizualnym, performatywnie opowiedzieć o średniowiecznej historii, znakach kulturowych i lokalnych kontekstach. Dążę do stworzenia takich gestów i sytuacji artystycznych, które oddadzą ich istotę i ułatwią ich rozpoznanie. Podczas wycieczki wykorzystane zostaną środki twórcze, które pozwolą w sposób prosty, sugestywny i aktualny zaprezentować wybrane aspekty poszczególnych zabytków. Posłużę się głównie sztuką performance art z gatunku manipulacji obiektami intermedialnymi stworzonymi w tym wypadku z wykorzystaniem elementów rzeźby kinetycznej, grafiki komputerowej, instalakcji, netartu, czy robotyki. Zwieńczeniem cyklu będzie wystawa z prelekcją, prezentująca artystyczną opowieść o Kulturze i Dziedzictwie Miasta Gdańska przez pryzmat zabytków
i kontekstów historycznych gotyku ceglanego.

Na wystawie zamierzam zaprezentować cykl fotografii oraz film artystyczny będące dokumentacją wycieczek, jak również instalacje, rekwizyty i kostiumy z tego projektu.

Terminy i miejsca realizacji:

Zrealizowane: 05.10 2019 r.
I OPROWADZENIE PERFORMATYWNE

Działanie towarzyszące festiwalowi ORGANy PLUS+ realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy „Dziedziniec” w Gdańsku w Kościele OO. Franciszkanów p.w. Św. Trójcy w Gdańsku, ul. Św. Trójcy 4

Pierwsza wycieczka była wydarzeniem towarzyszącym festiwalowi ORGANy PLUS + https://www.facebook.com/events/2465830280165759/

A K T U A L N I E :

II OPROWADZENIE PERFORMATYWNE

Proponowana data 31.11.2019 r.


Działanie inkluzyjne adresowane do osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych z Gdańska połączone z elementami warsztatów wideo i fotograficznych
(proponuję podzielenie wycieczki na dwie połowy, po jednej dla 2 grup)

Miejsce: start – piekarnia przy Wielkim Młynie, Gdańsk pl. im. Jana Heweliusza – krótkie spotkanie zapoznawcze z przedstawieniem planu wycieczki i czytaniem mapy z zaznaczoną trasą

Trasa: 2 razy po ok 1,2 km (ok. 2,5 km)

 1. cz.1:
  Wielki Młyn  -> Kościół św. Katarzyny  -> Bazylika św. Mikołaja   ->  Kościół św. Jerzego  -> Żuraw  ->
 2. cz.2:
  ulica Mariacka  -> Bazylika Mariacka  -> Dwór Artusa  -> Ratusz Głównego Miasta – Zespół Przedbramia  -> Kościół św. Trójcy
  PONIŻEJ MAPA I PLAN WYCIECZKI W PRZEKAZIE WSPOMAGANYM
  AAC PIC (Pictogram Ideogram Communication)

Trwanie:

 1. cz.1 ok 60 min + czas potrzebny na przejście pomiędzy poszczególnymi punktami na trasie
 2. cz.2 ok 60 min + czas potrzebny na przejście pomiędzy poszczególnymi punktami na trasie

przewidywany łączny czas trwania obu części, wraz ze spotkaniami i przejściem całej trasy- ok. 3-4 godzin

Uczestnicy:  Wszyscy zainteresowani w tym osoby z autystycznego spektrum zaburzeń z opiekunami

Informacje o prowadzącym: www.chmiola.com

Dodatkowe informacje o projekcie na stronie internetowej: www.turystykaperformerska.pl

Kontakt: oskarchmiola@gmail.com lub https://www.facebook.com/oskar.chmiola

Zapisy: nie obowiązują zapisy ale w przypadku grup integracyjnych zachęcam do wcześniejszego kontaktu

Bilety: wstęp wolny


WYSTAWA

03.12.2019 r. – 14.12.2019 r.

Działanie prezentujące/dokumentujące zrealizowany projekt

Miejsce: w Filia Gdańska Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, ul. Mariacka 42

WSTĘP WOLNY

WERNISAŻ WYSTAWY Z PRELEKCJĄ

03.12.2019 r., godz. 17.30

Działanie podsumowujące

Miejsce: w Filia Gdańska Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, ul. Mariacka 42

Przebieg: spotkanie rozpocznie się od wernisażu wystawy, podczas którego będzie miała miejsce krótka prelekcja, następnie emisja krótkiego filmu podsumowującego projekt stypendialny a na końcu zwiedzanie wystawy i swobodne dyskusje

Trwanie: ok. 1,5 godziny

Dodatkowe informacje: na stronie www.turystykaperformerska.pl

Kontakt: https://www.facebook.com/oskar.chmiola, oskarchmiola@gmail.com

Zapisy: nie obowiązują zapisy

WSTĘP WOLNY

 

JEŚLI WYRAŻĄ PAŃSTWO TAKĄ WOLĘ, OFERUJĘ
WYBRANE ELEMENTY:

– przygotowanie indywidualnego mini przewodnika turystycznego (ze zdjęciem uczestnika), w którym znajdować się będą wybrane zdjęcia dokumentujące wydarzenie w kontekście poszczególnych punktów wycieczki, z hasłowymi opisami tych zabytków oraz prostym komentarzem w pierwszej osobie (ilustrowanym w przekazie wspomaganym AAC PIC (Pictogram Ideogram Communication)

– przygotowanie mapki wycieczki w przekazie wspomaganym AAC PIC

– przygotowanie planu wycieczki w przekazie wspomaganym AAC PIC

– umieszczenie Państwa logo na końcu filmu dokumentującego performance, który będzie wyświetlany w wybranych galeriach i kinach na całym świecie;

– umieszczenie logo pod opisem wydarzenia na moich stronach internetowych: chmiola.com i turystykaperformerska.pl;

– umieszczenie logo na plakatach i ulotkach promujących wydarzenie;

– umieszczenie logo na profilach w mediach społecznościowych – strona wydarzenia na portalu Facebook

– umieszczenie nazwisk autorów zdjęć odpowiednio pod fotografiami lub w napisach końcowych filmu

 

Zapraszam serdecznie a w przypadku zainteresowania proszę
o bezpośredni kontakt.

PARTNERAMI PROJEKTU są: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku- Filia Gdańska, Marchewka Zdrowe Przedszkole, Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy „dziedziniec”, Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Psychicznymi „A TO MY”, ROBOTEC EDUKACJA Sp.z.o.o.

 

ROBOTEC
EDUKACJA
Sp.z.o.o.

 

 

PATRONEM MEDIALNYM wydarzenia jest Radio Gdańsk.

Podczas wycieczki strona ta posłuży za informator i medium artystyczne.

***

Zrealizowano ze środków Miasta Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego.

#europejskiszlakgotykuceglanego #europeanrouteofbrickgothic #europaeischeroutederbacksteingotik #eurob #backsteingotik #brickgothic #gotykceglany #brickgothicarchitecture #brickarchitecture #wielkimlynwgdansku #kosciolswietejkatarzynywgdansku #muzeumnawiezy #muzeumzegarowwgdansku #bazylikaswietegomikolajawgdansku #centrumswjana #kosciolscwietegojanawgdansku #zuraw #zurawwgdansku #bazylikamariacka #dworartusawgdansku #ratuszglownegomiastawgdansku #zespolprzedbramiawgdansku #katowniagdansk #wiezawieziennagdansk #kosciolswtrojcywgdansku #zespolklasztornywgdansku #performanceart #turystykagdansk #turystykaalternatywna #turystykaperformerska