Kościół św. Mikołaja

  • jeden z najstarszych Gdańskich kościołów
  • jako jedyny obiekt w tej części miasta przetrwał wojnę
  • 12 ołtarzy, kazalnica, baptysterium, epitafia, prospekt organowy,
  • siedziba Dominikanów którzy otrzymali przywilej odpustowy od papieża i zapoczątkowali w Gdańsku jarmark św. Dominika
  • zbudowany w 14 wieku wybudowany przez krzyżaków obok wcześniejszego romańskiego, który stał się zbyt mały a którego pozostałości znajdują się obecnie pod halą targową

Literatura

https://www.trojmiasto.pl/Kosciol-Sw-Mikolaja-o562.html