Kościół św. Trójcy

 • kompleks składający się z: prezbiterium, kościoła św Trójcy, kaplicy św. Trójcy i klasztora oraz domu kazalnicowego,
 • obecnie Dział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego z oryginałem słynnego Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga,
 • gotyckie stelle zdobione baldachimem,
 • zachowane lektorium nad którym z czasem dobudowano galerię dla organów,
 • kościół św trójcy to drugi po kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny kościół Gdańska,
 • zachowane dwukondygnacyjne drewniane więźby dachowe nad nawami,
 • na poddaszu zachowały się niezwykle rzadkie drewniane kołowroty z pionowym wałem, służące do transportu towarów i podnoszenia świeczników wewnątrz świątyni,
 • dwie późnogotyckie szafy ołtarzowe z około 1520–1530: Świętej Trójcy i stygmatyzacji św. Franciszka, powstałe zapewne w warsztacie mistrza Michała z Augsburga,
 • ambona o formach późnogotyckich z 1541 roku, najstarsza z zachowanych na Pomorzu Gdańskim, powiększana i uzupełniana w latach 1631–1650,
 • późnogotycki zespół pięciu rzeźbionych w drewnie tarcz herbowych,
 • na kaplicy św Anny Piękny późnogotycki (początek XVI wieku) zachodni szczyt sterczynowy, z fryzem maswerkowym z motywem rybiego pęcherza, o trójkątnym zarysie, pięciodzielny, z trzema kondygnacjami, łukami w formie oślego grzbietu rozpięte między sterczynami zwieńczonymi żelaznymi krzyżami,
 • klasztor uważany jest za najznamienitszy wśród klasztorow franciszkanów, mieścił Bibliotekę Rady Miejskiej Gdańska, później szkołę teologiczną, gimnazjum akademickie, szpital, magazyn siana, magazyn odzieży, szpital garnizonowy i do dziś muzeum miejskim (muzeum narodowe).

Literatura:

https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=KO%C5%9ACI%C3%93%C5%81_I_KLASZTOR_FRANCISZKAN%C3%93W_%C5%9AW._TR%C3%93JCY