Stargard

Turystyka performerska na tle Gotyku Ceglanego w Stargardzie


„Zapraszam do artystycznego zwiedzania gotyku ceglanego w Stargardzie przez pryzmat predykatu „Dobro”. Na każdym przystanku opowiedziałem o wybranym aspekcie „Dobra”, kojarząc go z danym miejscem. Opowiedziałem to nie mówiąc o nich ani słowa, tylko tworząc różne sytuacje i wykonując gesty, aby oddać wymowę tych miejsc, jako dóbr kultury. Postarałem się ująć w ten sposób ich istotę, aby podkreślić ich realną wagę. Czy dobro zawarte w cegłach ma dla nas realne znaczenie? Czy dobro, podobnie jak klasyczne wartości nie jest reliktem przeszłości niczym zabytkowa ciekawostka?

Wchodząc w lokalną tkankę miasta w trakcie dużej imprezy i pod koniec wakacji, zapytałem o to i zapraszałem do artystycznej dyskusji pod Wieżą ciśnień bezpośrednio po zakończeniu zwiedzania. Poniżej znajduje się 10 minutowa dokumentacja tego spaceru z krótkimi opisami poszczególnych miejsc i zabytków:

Na stronie internetowej turystykaperformerska.pl w dniu wydarzenia pojawiły się zebrane informacje o poszczególnych zabytkach, na których tle odbywały się wystąpienia. Strona informowała także o kolejności i przebiegu zwiedzania, dzięki czemu można było się w trakcie dołączyć i odwrotnie. Można było i można nadal poczytać o poszczególnych zabytkach.

Inicjatywa realizowana była w partenerstwie ze Stargardzkim Centrum Kultury, przy okazji COOLturalnych Wakacji w Stargardzie, więc można było od razu zobaczyć jarmark i kilka innych regionalnych atrakcji.

Projekt zrealizowano  w ramach stypendium artystycznego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego jako drugi z cyklu 9 performansów realizowanych przeze mnie na przestrzeni 6 miesięcy w 2017 roku”.

© Oskar Chmioła