Wielki Młyn

  • 26 metrów wys. i 41 m dł.
  • 18 kół wodnych o śr. 5 m
  • młyn, spichlerz, piekarnia
  • na początku XX wieku pracowało tu ponad sto osób
  • w szczytowym momencie pracowało aż 18 kół napędzających walce i taśmy transportowe
  • mielono zborze na mąkę do chleba i słód do piwa
  • pracował przez setki lat aż do końca wojny
  • zarządzany przez krzyżackiego mistrza młyńskiego który za użycie młyna pobierał mlewne czyli 1/16 zboża oddanego do zmielenia
  • 5 lutego 1454 r. zajęcie młyna przez gdańszczan jako militarnego punktu krzyżaków w konfliktach polsko-krzyżackich wywołało wojnę trzynastoletnią
  • dziś należy do Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

Literatura:

https://www.gedanopedia.pl/?title=WIELKI_M%C5%81YN